navigation button section НАЧАЛО navigation button sectionnavigation button section ИСТОРИЯ navigation button sectionnavigation button section ДЕЙНОСТ navigation button sectionnavigation button section НАСТОЯТЕЛСТВО navigation button sectionnavigation button section ОБИЧАИ navigation button sectionnavigation button section ЧИТАЛИЩА navigation button sectionnavigation button section ФОТОАЛБУМ navigation button sectionnavigation button section КНИГА ЗА ГОСТИ navigation button section    
 

[08 Април 2011]

Към читалище „Юмер Лютфи” се сформират още два клуба


Виж снимката в максимален размер

Секретарят на Народно читалище „Юмер Лютфи1993” Мюзекки Ахмед съобщи, че към читалището са сформирани още два клуба. Първият е Клуб за култура и образование „Юнус Емре” с председател бившият експерт по турски език Харун Бекир. Целта на клуба е да проучи бита и културата на турското население в областта. Сред задачите му са организиране на курсове по майчин турски език, провеждане на конкурси за есета по различни теми, свързани с турския език. Клубът ще съдейства за обучението на ръководителите на фолклорни групи от цялата област.
Клуб „Юнус Емре” ще открие и школа по народни инструменти. Успешно завършилите тези курсове ще гостуват за около две седмици в Турция и ще посетят културно-исторически места. Стана ясно, че в момента читалище „Юмер Лютфи” води преговори с фондации и организации за поемане разходите по пребиваването.

Другият е клубът на хумористите в Кърджали, който вече ще функционира към читалището под името „Хитър Петър-Насреддин Ходжа-ООД”. Председател на клуба е доайенът на местните хумористи Тодор Мухтаров. Тук са твърде познатите Христо Станчев, Александър Щинков и Георги Стоянов. Клуб „Хитър Петър” е създаден преди повече от 35 години. Той е сред водещите клубове за хумор и сатира, които са около 30 в страната. Участва в редица фестивали и конкурси и печели национални награди. Предстои участие на клуба в националния конкурс за хумор и сатира в Кубрат, който миналата година спечели Христо Станчев.

Във връзка с новия клуб Станчев отбеляза, че целта е да се разшири дейността на клуба, защото както от Хитър Петър, така и от турския национален герой Насреддин Ходжа, могат да се извлекат много философия и народен хумор. „Ние сме се родили на една и съща земя и имаме едни и същи духовни интереси”, подчерта той. Стана ясно, че клубът възнамерява да проведе срещи с млади хора, които имат нагласата да пишат хумор и сатира, за да споделят членовете му своя опит с тях. „Не се взимаме много на сериозно в хумора, но смятаме, че имаме все пак някаква дарба, която искаме да я разгърнем и предадем на младото поколение. Народът ни е много тъжен и угрижен, и мисля, че хуморът има място в неговия живот”, изтъкна Станчев. Той каза, че клубът е отворен за всички, които желаят да пишат хумор, независимо на какъв език. По думите му идеята на хумора е да се осмеят недостатъците и да бъдем по-добри, и той винаги има многонационален характер. Хумористът смята, че чрез хумора човек достига до отговорите на много сериозни въпроси в живота по един нетрадиционален, парадоксален начин. „За мен хуморът е начин да направим най-напред оценка на морала, който ние притежаваме. Няма нищо по-смело от това да осмееш собствените си отрицателни качества и постъпки и по този начин да намериш кореспонденция с читателя”, мисли той.

Станчев отбеляза, че много са доволни от топлия прием в читалище „Юмер Лютфи”.
Той изрази отношението си на признателност и уважение към ръководството на читалището и, както се изрази, кавалерското отношение на Мюзекки, който има за личен приятел. Според хумориста Мюзекки Ахмед е голям приятел на хумора и сатирата. „При него присъства атмосферата на творчество и творческо отношение не само към хумористите, но и към всички творци”, категоричен бе Станчев.

Ресмие МЮМЮН

© 2005-2020, Народно читалище "Юмер Лютфи 1993" - гр. Кърджали All Right Reserved.