navigation button section НАЧАЛО navigation button sectionnavigation button section ИСТОРИЯ navigation button sectionnavigation button section ДЕЙНОСТ navigation button sectionnavigation button section НАСТОЯТЕЛСТВО navigation button sectionnavigation button section ОБИЧАИ navigation button sectionnavigation button section ЧИТАЛИЩА navigation button sectionnavigation button section ФОТОАЛБУМ navigation button sectionnavigation button section КНИГА ЗА ГОСТИ navigation button section    
 

[02 Март 2006]

Настоятелството на читалище “Юмер Лютфи” ще се отчита на общо събрание


Виж снимката в максимален размер

На 10 март 2006 г. / петък / от 17,30 часа в салона на читалище “Юмер лютфи”- Кърджали, ще се проведе годишно отчетно събрание с членовете на културната организация. Предвижда се то да протече в следния дневен ред:

1. Отчет на настоятелството за дейността на читалище “Юмер Лютфи” през 2005 г.
2. Отчет на проверителната комисия за финансовата 2005 г.
3. Приемане на двата отчета.
4. Приемане на бюджета и план - програмата на културната организация за 2006 г.
5. Приемане на нови членове.
6. Разни

Секретарят на читалище “Юмер Лютфи” г-н Мюзекки Ахмед заяви, че през изминалата 2005 година, читалището е постигнал значителни успехи в областта на художествено - творческата дейност и в популяризирането на местния турски фолклор. Концертната дейност на колективите от читалището бе разнообразна и е проведена на високо художествено ниво.Това се е дължало на изключителното желание и на високата дисциплина на участниците в самодейните колективи.
В плана за тази година са предвидени организирането на пети балкански фестивал на турския фолклор, регионален фолклорен фестивал и четвърта балканска среща на писатели.
Също така са предвидени участия в национални и международни фестивали. Ще се закупят и набавят нови книги за библиотеката. Предвижда се и частичен ремонт на етажа, на който се намира читалището.

© 2005-2020, Народно читалище "Юмер Лютфи 1993" - гр. Кърджали All Right Reserved.