navigation button section НАЧАЛО navigation button sectionnavigation button section ИСТОРИЯ navigation button sectionnavigation button section ДЕЙНОСТ navigation button sectionnavigation button section НАСТОЯТЕЛСТВО navigation button sectionnavigation button section ОБИЧАИ navigation button sectionnavigation button section ЧИТАЛИЩА navigation button sectionnavigation button section ФОТОАЛБУМ navigation button sectionnavigation button section КНИГА ЗА ГОСТИ navigation button section    
 

[17 Март 2006]

Изказването на академик Павел Петков - директор на регионален исторически музей в гр. Кърджали, по време на промоцията на новата книга на писателя Мюмюн Тахир “Земя за обетоване “


Виж снимката в максимален размер

Да приветстваме с “добре дошла” поредната книга на Мюмюн Тахир - “Земя за обетоване”. Един глас в Новото. Една личност на ХХІ век.
Казвам личност и това определение е вярно, но и предполага най-трудното. Независим дух, воля за истина, и не бягство, а борба в днешния страхлив и глухоням живот. Един автор със завиден кураж. За своите книги, за цялото си литературно, публицистично, гражданско и човешко дело.
Понякога ми се струва, че сънувам лош сън. Ние всички – в гигантско свлачище, който поглъща духовната ни енергия. Но не е сън. Това е цялата днешна безогледна подмяна на нраствени и естетически ценности, на идеали. Стресирани от телеекрани и жълти страници, опустошителна стихия от кръчмарско пошли игри на култура, гибелни за младите кълнове “модели” за подражание – продукти на бездарие, на безнраственост. Зинала паст за пари, готова да изплюе копчетата на човешкото достойнство.
А Мюмюн Тахир е сред малцината, и често сам, срещу разрушителната мощ на това свлачище, помитащо духовността. И знае, че процесите, които водят до бездуховността, са необратими. И иска да изпревари Злото.
И пише силните си разкази, острата си публицистика, и отваря порти на одухотворената мисъл, търси нов живот за нашата книжовност.
Оттърсил се от илюзии през минали десетилетия, хлопнал вратата на днешни измами, той знае цената на истината, не остава безразличен, нищо не убягва от полезрението му.
Неговите книги и публицистиката, излезли през последните години, са пред читателя, те отразяват лична, дълбока, емоционална връзка с участта на хората от Източните Родопи. Мюмюн Тахир задава въпроси парливи и безмилостни. Превръща посланията в метафори, които ни разтърсват.
Изтръгва образи, за да се намеси в злочестия ни днешен ден. Не крачки в миналото – той прокарва пътища в бъдещето. Метафоричните послания в книгата “Земя за обетоване” са насочени към нашето днес. Често сравнява несравнимото, изсмуква огромни духовни разстояния. В сблъсъци от слова виждаме как се ръзгръща интелектът на автора, как търси отговори на неизследвани дълбини в духовното Аз.
Любознанието е тази негова откликваща спътница, предположила наличност на живот, вечна длъжница на естетически прекрасното и на неуязвимо съвършеното.
Да му се доверим, очаровани и покорени от стихията на вдъхновена задушевност; зад облаците на сивия ден да открием едно вълнуващо небе, да усетим източнородопския нрав, въздушно лек от южния вятър, припълзял в нозете на омайващ разказвач.
Жанровото разнообразие на тази книга разкрива многоликия талант на Мюмюн Тахир и способността му да тръгва по стъпките на миналото, за да пристигне с тежък багаж в объркания свят на настоящето.
Не мога да не спомена и раздвижения стил, и образния език на книгата. Всеки от героите й има своята словесна характеристика и се възприема пълнокръвно.
Една книга, богата на истини, ценности, на размисли. Всеки, който я прочете, ще я преживява дълго.
Остава ни вярата, че г-н Мюмюн Тахир, макар и извън Кърджали, не ще забрави Източните Родопи, че ще продължава своя разказ в книги - с много любов и малко носталгия, за родния край.
Времето и хората отминават, и ако няма кой да оценява съкровищата на Източните Родопи, душите и сърцата ни ще обеднеят. Благородно и ценно затова е написаното от Мюмюн Тахир в тази книга - “Земя обетована”.

С уважение:

/академик Павел Петков/

© 2005-2020, Народно читалище "Юмер Лютфи 1993" - гр. Кърджали All Right Reserved.