navigation button section НАЧАЛО navigation button sectionnavigation button section ИСТОРИЯ navigation button sectionnavigation button section ДЕЙНОСТ navigation button sectionnavigation button section НАСТОЯТЕЛСТВО navigation button sectionnavigation button section ОБИЧАИ navigation button sectionnavigation button section ЧИТАЛИЩА navigation button sectionnavigation button section ФОТОАЛБУМ navigation button sectionnavigation button section КНИГА ЗА ГОСТИ navigation button section    
 

[28 Декември 2006]

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЧИТАЛИЩЕ “ЮМЕР ЛЮТФИ” Е УДОСТОЕН СЪС ЗВАНИЕТО ДОКТОР


Виж снимката в максимален размер

В навечерието на Свещения Курбан байрам и Нова година от столицата на Азербайджан Баку получихме приятна новина. С решение № Т- 068/25.12.2006 на Научния съвет на Научно-изследователския център с университет “Вектор” със званието доктор е удостоен Мюмюн Тахир, един от учредителите на читалище “Юмер Лютфи” и негов първи и настоящ председател.
Мюмюн Тахир е магистър по литература и културология. Докторант e в Института за философски изследвания на БАН. Занимава се с проблемите на идентичността, както и с теоретични и приложни изследвания в областта на културната интеграция, културната антропология и културния мениджмънт.
Той е автор на книгите “Славеят на Родопите”, “Стряха с много гнезда”, “Тревожен оптимизъм”, “Именник на турските лични имена в Кърджалийско”, “Преминаване”, “Ататюрк, България, Балканите”, “Културна интеграция и етническо сътрудничество”, “Речник на турските лични имена в България”, “Животът заедно”, “Земя за обетоване”. Съставител на сб. “Балкански идентичности”, редактор на книгите“Да ги знаем кои са” и “Лица и дни”, рецензент на изследването “Увод в културологията”, сценарист на филмите “Камбер – художникът” и “Театър – любов моя” и на предаването “От дума на дума”.
По-важни негови научни публикации са: “Интеркултурен диалог на Балканите. Нова Балканска етика”, В:- “Балкански идентичности”.т. ІV.
“Интеграция и толерантност”, В: - ”Нов живот”.
“Мултикултурализмът и спецификите на признаване в България”, В: - Годишник на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград.
“Регионални културни политики и инструментариум” , В:- Годишник на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград.
“Цивилизационен избор. Религия. Тероризъм”, В: - “Ново време”.
“Интеграция. Свобода. Сигурност”, В: - “The Balkans AS reality”.
“Културният туризъм и възможностите за представяне на етнкултурното наследство”, В:- сп. “Паметници, реставрация, музеи”, бр. 2-3/април-юни 2005.
“Специфично съдържание на историческото съзнание”, В:- сп. “Ново време”, бр.1, 2006.
“Оптимистична национална етика”, В:- “Ще оцелее ли българският народ през ХХІ век. С., 2006.
Свои материали е публикувал в “Труд”, “24 часа”, “Нов живот”, “Репортер Юг”, “Български страници”, “Ново време”, “Извор”, “Утро”, “Български писател”, “Пулс”, “Словото днес”.
Мюмюн Тахир е член на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти. Председател е на Академия за европейска култура “Орфеева лира”. Лауреат е на Голямата литературна награда на Съюза на българските писатели за 2002 година за публицистика. Носител е на наградата на област Кърджали за 2005 година по повод 24 май - Ден на славянската писменост и българската култура за публицистика. Носител е на първа награда за разказ от конкурса “Всички сме деца на майката земя”.
Член е на редколегията на сп. “Отечество” и Почетен член на “Общество за фолклор” – Виена.

© 2005-2020, Народно читалище "Юмер Лютфи 1993" - гр. Кърджали All Right Reserved.