navigation button section НАЧАЛО navigation button sectionnavigation button section ИСТОРИЯ navigation button sectionnavigation button section ДЕЙНОСТ navigation button sectionnavigation button section НАСТОЯТЕЛСТВО navigation button sectionnavigation button section ОБИЧАИ navigation button sectionnavigation button section ЧИТАЛИЩА navigation button sectionnavigation button section ФОТОАЛБУМ navigation button sectionnavigation button section КНИГА ЗА ГОСТИ navigation button section    
 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ :
ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ
1. Президент /www.president.bg/
2. Народно събрание /www.parliament.bg/
3. Министерски съвет /www.government.bg/
4. Министерства:
- Министерство на труда и социалната политика /www.mlsp.government.bg/
- Министерство на икономиката /www.mi.government.bg/
- Министерство на отбраната на Република България /www.md.government.bg/
- Министерство на вътрешните работи /www.mvr.government.bg/
- Министерство на външните работи /www.mfa.government.bg/
- Министерство на финансите /www.minfin.government.bg/
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството /www.mrrb.government.bg/
- Министерство на правосъдието /www.mjeli.government.bg/
- Министерство на земеделието и горите /www.mzgar.government.bg/
- Министерство на образованието и науката /www.minedu.government.bg/
- Министерство на транспорта и съобщенията /www.mtc.government.bg/
- Министерство на здравеопазването /www.mh.government.bg/
- Министерство на енергетиката и енергийните ресурси /www.doe.bg/
- Министерство на културата /www.culture.government.bg/
- Министерство на околната среда и водите /www.moew.government.bg/
5. Държавни агенции и комисии:
- Държавна комисия по сигурността на информацията /www.parliament.bg/dksi/
- Държавна агенция по енергийна ефективност /nfp-bg.eionet.eu.int/cds-bg/daee.htm/
- Държавна агенция за закрила на детето /www.sacp.government.bg/
- Държавна агенция за осигурителен надзор /www.daon.government.bg/
- Държавна агенция за българите в чужбина /www.aba.government.bg/
- Агенция за чуждестранни инвестиции /www.bfia.org/
- Агенция за приватизация /www.priv.government.bg/
- Агенция митници /www.customs.bg/index_bg.html/
- Агенция за държавните вземания /www.adv.government.bg/
- Агенция по стандартизация и метрология /www.sasm.government.bg/
- Агенция за малки и средни предприятия /www.asme.bg/
- Агенция по кадастъра /www.cadastre.bg/
- Българска агенция за експортно застраховане /www.baez-bg.com/
6. Българска Народна Банка /www.bnb.bg/bnb/home.nsf/
7. Национален статистически институт /www.nsi.bg/
8. Национален осигурителен институт /www.noi.bg/index_first.html/
9 . Сметна палата /www.bulnao.government.bg/


МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Европейски съюз /www.europa.eu.int/
2. Европейска комисия /www.europa.eu.int/comm/index_en.htm/
3. Европейски парламент /www.europarl.eu.int/home/default_en.htm/
4. Съвет на Европа /www.col.int/
5. Съд на Европейския съюз /curia.eu.int/en/index.htm/
6. Европейски Обудсман /euro-ombudsman.eu.int/
7. Съвет на Европа /www.coe.int/portalT.asp/
8. Парламентарна асамблея на съвета на Европа /stars.coe.fr/
9 . Европейски съд по правата на човека /www.echr.coe.int/
10. Европейска централна банка /www.ecb.int/
11. Европейска инвестиционна банка /eib.eu.int/
12. Интрапарламентарен съюз /www.ipu.org/
13. ООН /www.un.org/
14. Организация на североатлантическия договор (НАТО) /www.nato.int/
15. Организация за икономическо сътрудничество и развитие /www.oecd.org/
16. Международен валутен фонд /www.imf.org/
17. Делегация на Европейската комисия в България /www.evropa.bg/
18. Информационен център на съвета на Европа /www.cid.bg/
19 . Световна банка /www.wordbank.org/НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Национално сдружение на общините /www.namrb.org/
2. Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия /www.bsc.rousse.bg/
3. Българска строителна камара /www.bbcc.bnc.bg/
4. Българска търговско-промишлена палата /www.bcci.bg/
5. Българска стопанска камара /www.bia-bg.com/
6. Българска асоциация на агенции за развитие и бизнес центрове(БАРДА) /www.barda.bg/
7. Българска фондова борса /www.bse_sofia.bg/
8. Габровска търговско-промишлена палата /www.chamber-gabrovo.com/
9. Регионална Туристическа Асоциация "Стара Планина" /www.staraplanina.org/
8. Патентно ведомство /www.bpo.bg/
9. Център за масова приватизация /www.portal.government.bg/
10. Съвместен фонд за малки проекти /www.pharecbc.com/
11. Фондация за развитие на гражданското общество /www.csdf-bg.org/
12. Фондация за Реформа в местното самоуправление /www.flgr.bg/
13 . Фондация Отворено общество /www.osf.bg/


ДРУГИ
1. Новини от Кърджали. На турски и български език /www.kircaalihaber.com/
2. Община Кърджали /www.kardjali.bg/
3. Областна управа -Кърджали /kj.government.bg/
4. Регионален Исторически Музей - Кърджали /www.kardjali-museum.org/
5. Новини от Кърджали и областта /www.kardjali.info/
6. Лична страница на Мюзекки Ахмед /www.muzekki.kircaalihaber.com/
7. Корана на български език /bgkoran.hit.bg/
8. Портал на читалищата в България /www.chitalishte.bg/
9. Българска Телекомуникационна Компания /www.btc.bg/
8. Мобилтел /www.mobiltel.bg/
9. Глобул /www.globul.bg/
10. Портал на етническите малцинства в България /www.ethnos.bg/
11. Национален съвет по етническите и демогравски въпроси /www.ncedi.government.bg/
12. Прогноза за времето /weather.bg/
13. Новини на турски език /www.bg-turk.net/
14. Вестник Заман България /www.zaman.bg/
© 2005-2020, Народно читалище "Юмер Лютфи 1993" - гр. Кърджали All Right Reserved.